speak, talk, microphone

Tonttutreenistä Äänitreeniin: kokeilu yhteisvoimin

Syksy tulla jollottaa ja ajatukset vievät kohtapuoliin jouluun – ja tonttuiluun. Vuodenvaihteen Tonttutreenin muistojen päälle on viritelty Äänitreeni. Tulilla on tällä kertaa ihan oikea ketterä kokeilu, omin päin luodun testidatan sijasta. Tässä treenissä teen yhteistyötä tamperelaisen Osuuskunta Vokomotiivin Marja Suurpalon ja Risto Härkösen kanssa.

Nopeassa kokeilussa selvitämme opettajien äänenkäytön ja puheilmaisun verkko-opiskelun vaikuttavuutta oppimisanalytiikan keinoin. Kokeilumme on osa valtakunnallista Oppimisen uusi aika -hanketta ja siihen osallistuu pieni ryhmä opettajia eri tamperelaisista oppilaitoksista.

Yritämme tutkia kertyvästä datasta mm. millaiset treenit, harjoitteet ja treenimäärät näyttävät tukevan oppimista parhaiten. Laadullisina tavoitteinamme on kannustaa oppijoita reflektoimaan sekä oppimaansa että itseään äänenkäyttäjinä. 

Aloitimme jutun kick-off webinaarilla 24.8.2020 ja päätämme sen verkkokurssi- ja harjoittelujakson jälkeen 22.10.2020.

Tästä alkoi treenijakso, joka jatkuu verkossa ohjatusti syyskuulle saakka siten, että viikoittain oppijoille avautuu uusi teoria- ja treenivideo aiheeseen liittyvine kysely- ja reflektiotehtävineen. Sen jälkeen on muutaman viikon itsenäisen harjoittelun jakso, jonka päätteeksi loppuwebinaarissa keräämme vielä kaikki langat ja kokemukset yhteen.

Me toteuttajat seuraamme kertyvää sekä dataa että laadullisia vastauksia. Kokeilu antaa meille työkaluja ymmärtää mm. millaiset treenimäärät koetaan hyödyllisiksi, millaiset harjoitteet tepsivät parhaiten ja miten voimme kuvata oppijoiden kehittymistä. Teemme koko ajan myös yhdessä korjausliikkeitä sen perusteella, mitä vastaan tulee.

Miksi sitten ylipäätään opettajat halusivat osallistua kokeiluumme? Ääni on opettajalle tärkeä työkalu. Hyvin toimiva ääni lisää ammatillista itsevarmuutta ja vahvistaa ammatti-identiteettiä. Se auttaa myös jaksamaan työssä paremmin, pidempään ja terveempänä. 

Äänen harjoittaminen on vaikuttavinta, kun se on jatkuvaa. Jatkuvan äänitreenin järjestäminen lähiopetuksena on kuitenkin kallista. Myös yhteisen ajan löytäminen ryhmätapaamisille koulupäivän ulkopuolella voi olla haastavaa. Verkkokurssin avulla ääntä on kuitenkin mahdollista harjoittaa jatkuvasti, ohjatusti mutta itsenäisesti, pienissä erissä omaan aikatauluun sovittaen, mahdollisesti myös työpäivän lomassa. 

Raportoimme silloin tällöin projektin kuulumisia mm. Vokomotiivin Facebook-sivuilla että allekirjoittaneen toimesta tässä blogissa ja Disenan Instagram-sivulla.