DITA + xAPI avointen standardien rakkaussuhde

DITA + xAPI = soppiiko ne pussauskoppiin?

”Jestas”, sanoin itsekseni. ”Kaksi minulle läheistä tuttavaa on ehkä löytänyt toinen toisensa.”

Kun kaksi avointa standardia alkaa keskustella keskenään, voi lopputuloksena olla jokin kaunis tarina – tai vähintään jotain uutta ja vähän tutkittua!

Tähän orastavaan rakkaussuhteeseen törmäsin vahingossa. Sen kontekstina on vuonna 2016 ilmestynyt Juho Koron opinnäytetyö, jossa oli pohdittu verkkopohjaisen, ilmiölähtöisen oppimateriaalin tuotantoa ja opiskelijoiden toiminnan havainnointia oppiainekohtaisesti.

Teknisin termein sanottuna: verkossa opiskeltava sisältö oli rakenteistettu DITA-mallia käyttäen ja havainnot puolestaan taltioitu Experience API (xAPI eli Tin Can) -rajapinnan avulla oppimisympäristöön. Opinnäytteen taustavoimina oli mm. oppimisympäristöyritys Valamis (silloiselta nimeltään Arcusys).

Miksi ne soppii yhteen?

Hankalia lyhenteitä ja vaikeaa asiaa. Mitä tuollainen oppimisen- ja informaationhallinnan ”power couple” voi yhdessä saavuttaa? Itse asiassa paljonkin, vaikkapa yrityskoulutuksissa.

Osaamisen kehittämisen näkökulmasta se saa aikaan mm. sen, että opiskeltavat sisällöt voivat olla oppijaa varten aiempaa personoidumpia ja niiden läpikäynnistä saadaan vankempaa raporttidataa siitä, mitä kaikkea oppimisen kokemukseen liittyi ja mitä sen aikana tehtiin. Yhdistämällä tämä kaikki työtehtäviin, voidaan nähdä oliko koulutuksella oikeaa merkitystä ja vaikuttavuutta arjessa.

Oppisisältöjä voidaan uudelleenkäyttää ja kehittää systemaattisemmin. Kun kurssien suorittamisesta saadaan dataa, eikä vain mutuu, voidaan nähdä mitä sisältöjä vaikkapa ei käytetä ollenkaan tai käytetään eniten.

Myös verkkokurssisisältöjen iteratiivinen kehittäminen, tarinallistaminen ja ajantasaisena pitäminen helpottuu datan avulla. Jos jotain osamodulia tarvitsee päivittää tai korjata, päivitetään vain sitä, eikä koko tarinaa.

Mitkä ovat tämän parisuhteen vahvuudet?

Parisuhteen vahvuudet

Parisuhteelle on eduksi, jos osapuolet katsovat samaan suuntaan. Molempien tavoitteenahan on tässä varmistaa eri järjestelmien yhteentoimivuus, interoperability, käyttäen avoimia rajapintoja ja standardeja. Sekä DITA että xAPI ovat avoimia: mikään yksittäinen yritys ei niitä omista.

Molemmat tarjoavat samanlaisia ratkaisuja oman toimialansa ongelmiin. DITA:n avulla lähdetään liikkeelle käyttäjätarpeista ja erotetaan sisältö ulkoasusta. Tällöin sisältöjä voidaan tarjota oikeissa tilanteissa ja tarkoituksenmukaisessa formaatissa oikeille ihmisille.

xAPI:n avulla erotetaan sisältö oppimisalustasta. Tämä mahdollistaa sen, että opiskeltavan sisällön ei tarvitse enää sijaita fyysisesti yhdessä ainoassa verkko-oppimisalustassa. Periaatteessa jokainen oppija voi viedä oman oppimishistoriansa vaikka mukanaan siirtyessään uuteen työpaikkaan.

Mihin tämä parisuhde saattaa kosahtaa?

Särkynyt sydän

Kuten surullisesti päättynyt Romeon ja Julian romanssi, myös tämä kaksikko tulee eri perhetaustoista. DITA-standardin tausta löytyy teknisen dokumentoinnin maailmasta, kun taas xAPI:n tausta on selkeästi eLearning-puolella. Perheiden välillä on tiedonjakoa vain vähän, eivätkä perheet osaa kummaltakaan puolelta oikein tukea suhteen lämpenemistä.

Ymmärryksen lisäämistä siis tarvitaan ja hyvien sillanrakentajien (eli terapeuttien) puhelinnumerot kannattaa ottaa talteen jo suhteen alkumetreillä.

Terapeutti voi toimia uskonvahvistajana. Voi tulla hetkiä, jolloin tarvitaan sanoittajaa esimerkiksi sille, mitä lisäarvoa toimintaan (esim. asiakaspalvelun laatuun) tämä suhde voi antaa, kuten vaikkapa täällä on kerrottu.

Molemmista täytyy myös sanoa, että ovathan ne vähän hankalia tyyppejä. Kumpikaan ei ole massatuotantoa, mikään ”off-the-shelf”-ratkaisu. Vaikka he olisivatkin löytäneet toisensa, romanssin jatkon kannalta täytyisi varmistaa, että muutkin tsemppaavat ja kannustavat yhteisellä tiellä.

Mitä heille kuuluu nyt?

En tiedä. Googlettamalla ei yhteisestä tarinasta juuri mitään ajantasaista löytynyt. Tietäisiköhän Seiska…?