Maantie, jonka varrella on "Success ahead"-kyltti

6 asiaa, jotka markkinointi voi opettaa kouluttajille

Organisaatioissa voi olla paljon oppimismahdollisuuksia tarjolla, mutta niistä ei tiedetä, niitä ei löydetä, tai asiat unohtuvat vain kerran kuultuna. Voisiko markkinoinnin työkaluista olla apua huomion herättämisessä, kiinnostuksen kasvattamisessa ja sen ylläpitämisessä? Kokosin alle markkinoinnin työkaluja, joita yritysten koulutusvastaavatkin voivat kokeilla digiympäristöissään.

1. Herätä kiinnostus

Teetkö arjessasi ostopäätöstä jostain tuotteesta ilman, että olet ensin tutustunut siihen verkossa tai kuullut tuttavien suositteluita? Ehkäpä sama pätee myös oppimiseen. Olen opiskellut monia avoimia kursseja verkossa ja päätynyt niiden pariin hyvän ennakkomarkkinoinnin ansiosta. Esimerkiksi Elements of AI -kurssia mainostettiin etukäteen sosiaalisessa mediassa, ihmiset jakoivat linkkiä toisilleen ja kurssista tuli maailmanlaajuinen hitti.

Voisiko samaa soveltaa myös yritysten sisällä? Jo nyt ennakkomarkkinointia tehdään, kun lanseerataan vaikkapa kokonaan uusi oppimisalusta koko organisaatiolle tai muutoksia nykyiseen. Voisiko tätä tehdä myös pienemmässä mittakaavassa, kun kiinnostavia sisältöjä on tulossa opiskeltavaksi? Näin oppimiselle voi olla helpompaa myös löytää aikaa arjessa, kun sitä lähestyy suunnitelmallisesti ja etukäteen.

Tästä esimerkkinä voi mainita valtionhallinnon yhteisen eOppiva-portaalin. Tulevien kurssisisältöjen tuottamisesta tulee sosiaaliseen mediaan videoita jo työstön alkuvaiheessa, odotusta herättäen. Tällä hetkellä eOppiva onkin lyönyt itsensä upeasti koko suomalaisen virkamieskunnan tietoisuuteen.

2. Viestitä monissa kanavissa ja vaiheissa

Nykyaikaisissa yrityksissä ei ole lähtökohtaisesti pulaa viestintäkanavista, sekä sähköisistä että ei-sähköisistä. On slackeja ja teamseja, eri teemojen ympärille keskittyviä keskustelupalstoja, webinaareja, uutiskirjeitä, sekä tietenkin sisäinen intra. Viestintää tulee myös kasvokkain tiimipalavereissa, suoraan esimiehiltä tai infotilaisuuksissa.

Voisiko näitä valjastaa joko tehokkaammin tai eri tavalla oppimisviestintään? Taannoisessa Learning Solutions Groupin webinaarissa brittiläinen Brightwave-yritys kertoi casejaan markkinoinnin ja oppimisen yhdistämisestä ns. “learning campaigns” -ajatuksella.

Oheinen kuva tiivistää mielestäni todella hyvin oppijan polun eri vaiheet markkinoinnin termein, kiinnostuksen herättämisestä sitoutumiseen. Siinä näkyvät myös eri kanavat, joissa kampanjointia ja huomion herättämistä tehdään eri vaiheissa.

Brightwave-yhtiön tiivistys oppimiskampanjoiden rakentamisesta yhteistyössä L&D- ja markkinointiosastojen kanssa.

Paineita ei kannata ottaa siitä, että tuuttaisi asiansa joka väliin. Kannattaa tutkia mitkä nykyisistä toimintatavoista toimivat ja mitkä eivät. Jos jotain voisi tehdä eri tavalla, eri vaiheessa, eri kanavassa, niin miksei kokeilisi.

3. Tunnista tärkeimmät liikenteen lähteet

Mistä sitten saa lisätietoa kokeilujen pohjaksi? Miten tiedämme minkä kanavien välityksellä ihmiset kiinnostuvat oppimisesta parhaiten? Yllättävää tai ei, mutta markkinoinnin yleistyökalu Google Analytics voi auttaa myös oppimisympäristön tutkimisessa.

Markkinointi-ihmiset seuraavat Analyticsin tilastoista usein mm. sitä, mikä kanava tuo parhaiten liikennettä sivustolle, tai millä sivuilla ihmiset käyvät ja mitä he jättävät kesken. Samat asiat voivat tarjota lisäymmärrystä myös L&D-osastolle.

  • Mitä väyliä pitkin käyttäjät tulevat verkko-oppimisympäristöön? Seuraavatko he suoria linkkejä kurssisivuille sähköposteista, tekevät mitä piti ja poistuvat saman tein?
  • Tuleeko kukaan ympäristön etusivun kautta, toimiiko se ollenkaan kurssien mainospaikkana?
  • Entä kannattaako liimata oppimiskampanjajulisteita yrityksen seinille, kahvihuoneisiin tai ilmoitustauluille, jos etätyön aikakaudella sähköiset kanavat saavuttavat ihmiset parhaiten ja ovat oppimisympäristön liikenteen paras lähde?

Erilaiset analytiikka- ja raportointityökalut tuovat muutenkin lisämahdollisuuksia, joita pelkkien eLearning-pakettien suoritustietojen seuraaminen ei tarjoa.

4. Kokeile ja kehitä iteratiivisesti

Raporteista ja lokeista saatavan tiedon avulla voi suunnitella kampanjoita tai muulla tavoin tuupata (nudges, lue lisää täältä) haluttuun suuntaan. Brightwaven caseissa keskeistä oli, että “reporting is part of everything you do”. Myös markkinoijat seuraavat aktiivisesti erilaisten kampanjoiden ja toimenpiteiden vaikutuksia.

Isojen, uusien avausten lisäksi iteratiivista kehittämistä kannattaa tehdä olemassaolevien kurssisisältöjen vetovoiman parantamiseksi ja testaamiseksi. Nämä eivät yleensä vaadi pitkää suunnittelua, vaan niitä voi toteuttaa ketterämmin. Ota pohjaksi nykytilanne > mieti mitä haluat parantaa > toteuta pieni tuuppaus > tutki mitä tapahtui ja arvioi > tee tarvittaessa korjausliikkeitä.

Mitä tuuppaukset voisivat sitten olla? Vaikkapa automaattimuistutuksen lisääminen kurssille, jolla sitä aiemmin ei ollut. Tai viestinnässä kurssin lisäarvon vaikutusten korostaminen vaikkapa uusiin työtehtäviin etenemisessä. Tai numeroihin vetoaminen: “Jo 75% yksikön työntekijöistä on suorittanut kurssin”. Tai helppouden korostaminen: “Tämä vie sinulta vain 2 minuuttia!”

5. Luo yhtenäinen ulkoasu

Tämän voisi luulla olevan vain markkinointihömppää, mutta mainitaan ehdottomasti tässä. Siisti, yhtenäinen ja organisaation muuhun viestintään sopiva visuaalisuus on tärkeää myös digitaalisessa oppimisessa.

Image by Manfred Steger from Pixabay

Yksittäisen kurssin rakentajan ei silloin tarvitse pähkäillä ja arpoa esimerkiksi kuvavalintoja, jos linjaukset niiden käytöstä on tehty etukäteen. Myös markkinointikeinojen hyödyntäminen helpottuu eri kanavissa, kun saatavilla on yhdenmukaiseksi mietitty värimaailma, kuvat ja niin edelleen.

Sanotaan sitä brändiksi tai ei, mutta näillä toimenpiteillä käyttäjäkokemus olisi yhdenmukainen ensi tutustumisesta lähtien. Ja jos visuaalisuuden vaikutusta haluaa tutkia oppimisympäristössä oikein pitkälle, ennakkoluuloton voi rakentaa testiasetelman vaikka A/B-testauksen tavoin!

6. Lopuksi: muista jatkohoito

Kun ihmiset on saatu mukaan, kannattaa lisääntynyttä aktiivisuutta ja sitoutumista (engagement) käyttää jatkokehittämiseen. Oikealle kohderyhmälle, juuri heidän oppimishistoriaansa ja työtehtäviinsä perustuvien, personoitujen oppimismahdollisuuksien kohdennettu markkinointi osuu luultavasti maaliinsa hyvin.

Kiinnostavaa voisi olla myös selvittää oppimisen vaikuttavuutta yhdistäen raportoinnin menetelmiä laadullisiin. Esimerkki tällaisesta voisi olla jonkin toimenpiteen lisääminen uuteen kohtaan prosessia: “Kävit tämän kurssin ja saimme sinulta palautetta 3kk sitten. Täyttäisitkö nyt lyhyen jatkokyselyn siitä, miten olet kokenut kurssin vaikuttaneen työhösi?” Käyttäjän tilanteen huomioiminen jättää aina positiivisen muistijäljen: “If you build it, they will come.”

Lue lisää

Muun muassa Bianca Baumann on kirjoittanut paljon markkinoinnin ja L&D:n yhdistämisestä, kannattaa tutustua! Häneltä saat lisää työkaluja edellä käsiteltyihin asioihin, kuten visuaalisuuteen, tunteisiin vetoamiseen sekä sisältöjen personointiin.