Miten mikro-oppiminen yhdistyy työntekemiseen?

Kuinka mikro-oppimisesta saadaan paras hyöty, oppimista tuetaan päivittäisjohtamisen keinoin ja varmistetaan, että oppimistulokset siirtyvät tekemiseen?