Jousiammunta napakymppi

Miten mikro-oppiminen yhdistyy työntekemiseen?

Osaamisen jatkuva kehittäminen on tärkeää monestakin syystä, mutta sille on käytettävissä aikaa työn ohessa usein vain vähän. Kohdennettu ja tiivis täsmäkoulutus vastaa nykyajan työelämän tarpeisiin ja ns. mikro-oppiminen (microlearning) tuntuukin olevan hittitermi juuri nyt. Keskustelu mikro-oppimisesta lähtee usein liikkeelle sisällöistä ja teknologioista. Videot, animaatiot, podcastit, infograafit ja monenlaiset interaktiiviset menetelmät ja testit sopivat erityisen hyvin yhteen mikro-oppimisen kanssa. Lyhyitä sisältöjä voi kätevästi käydä läpi, kun siihen on aikaa.

Mutta kuinka viedään tällä tavalla hankitut tiedot ja taidot tuloksellisesti työsuoritukseen?

Kohti ongelmanratkaisutaitojen kehittämistä

Kuuntelin erään webinaarin, jossa sukellettiin käytäntöön oikeiden esimerkkien avulla. Webinaarissa oli äänessä yhdysvaltalainen, jo 1950-luvulla perustettu konsultointi- ja koulutusyritys Kepner-Tregoe.

Heidän toimintansa ydinajatus on parantaa asiakasorganisaatioidensa ongelmanratkaisu- ja reagointikykyä. Tästä on apua aina, oli kyse sitten tuotannollisissa rooleissa olevista työntekijöistä tai vaikkapa informaatioteknologia-alan tehtävissä toimivista asiakaspalvelijoista ja helpdesk-työntekijöistä.

Esimerkiksi ongelmanratkaisu nähdään kiinteänä osana päivittäisiä palavereita: kun työvuoro vaihtuu, edellisen vuoron ratkaisematta jääneet ongelmat voidaan käsitellä heti ja välittää eteenpäin.

Kepner-Tregoen mikro-oppimisen mallissa huolehditaan siitä, että oppiminen tapahtuu työn ohessa oikea-aikaisesti (just-in-time) ja oikealla fokuksella (just-enough).

Hankittujen taitojen ylläpitäminen vaatii harjoittelua ja kertausta

Kepner-Tregoe on kehittänyt mallin, joka vie mikro-oppimisen avulla opitut asiat käytäntöön. Ikävä totuus kun on se, että koulutuksen jälkeen uudet asiat tuppaavat unohtumaan, oli koulutuksen muoto sitten millainen tahansa:

Kepner-Tregoe opitun unohtaminen ilman kertaamista
Image copyright 2017, Kepner Tregoe Inc. (All rights reserved)

 

Kepner-Tregoen mallissa oppimistapahtumien jälkeiseen harjoitteluun järjestetään sekä aika että teknologiset mahdollisuudet. On tärkeää pystyä paitsi ylläpitämään taitoja harjoitteiden ja simulaatioiden avulla, myös saamaan jatkuvasti palautetta kehittymisen pohjaksi. Tällainen kuvio sisältääkin tuttuja aineksia mm. ketteriin menetelmiin ja jatkuvaan parantamiseen tottuneille:

Kepner-Tregoe-malli mikro-oppimisen käytäntöihin yrityksissä
Image copyright 2017, Kepner Tregoe Inc. (All rights reserved)

 

Digialustat tukevat ketteriä prosesseja

Kuten ketteriin menetelmiin liittyvässä ajattelutavassa, tässäkin on kyse kokonaisen ajattelutavan muutoksesta, ei leluista. Silti ”infonörttinä” näen tässä mallissa kieltämättä myös paljon mahdollisuuksia digitaalisuuden hyödyntämiseen.

Oppimisalustoilla voidaan tukea iteratiivisuuteen pohjautuvaa harjoittelutapaa, jossa vaarallisia tai harvoin tapahtuvia tehtäviä voidaan harjoitella turvallisesti. Simulaatiot ja harjoitteet voivat olla vaikkapa virtuaalitodellisuuden (VR) menetelmillä toteutettuja tai skenaariopohjaisia, työntekijän omaa päätöksentekoa testaavia tarinoita.

Tiiviit mikro-oppimisen sisällöt ja niihin liittyvät harjoitteet sekä palaute ja arviointi voidaan suoraan nivoa työntekijän oppimispolkuun. Kaikki työntekijän aiemmin tekemät harjoitteet ja kurssisuoritukset ovat tallessa, ja mahdollisesti niihin perustuen voidaan hänelle ehdottaa automaattisesti uusia sisältöjä opiskeltavaksi. Lisäksi mobiililaitteilla voidaan tarjota muistutuksia tulossa olevista harjoitteista tai kyselyitä toiveista.

Tällainen toimintatapa herättää eloon vaikkapa monet L&D:n trendi-listauksen asioista aivan käytännön tasolla: adaptiivisuus, analytiikka ja tekoäly.

 


Kysy nämä kysymykset!

Webinaarin lopussa esitettiin viiden kohdan muistilista. Se haastaa organisaatioita pohtimaan, kuinka mikro-oppimisesta saadaan paras hyöty, oppimista tuetaan päivittäisjohtamisen keinoin ja varmistetaan, että oppimistulokset siirtyvät tekemiseen. Koostin kysymykset visuaaliseen muotoon. Käytä apunasi, jos koet hyödylliseksi!